วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

สอบปลายภาค

ข้อสอบปลายภาค การจัดประสบการณ์คริตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
อ. จินตนา สุขสำราญ เวลา 13.00 - 14.00 น.

  1. คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยต่างกับคณิตศาสตร์ในระดับเด็กประถมศึกษาหรือไม่พร้อมให้เหตุผล

ตอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น